Přeskočit navigaci
 

... Vaše stavební společnost

DIRS ... Vaše stavební společnost
 

Profil společnosti

Představení společnosti

Společnost DIRS Brno s.r.o. vstoupila na stavební trh v roce 2001. Její zakladatelé a společníci však do ní vnesli zkušenosti ze svého aktivního působení ve stavebnictví na vedoucích a manažerských pozicích. V tomto předchozím více jak dvacetiletém období byl pro ně rozhodujícím momentem rok 1992, kdy založili stavební společnost IPS BRNO, spol. s.r.o., a tím zahájili realizaci vlastního soukromého podnikatelského záměru. Společnost IPS BRNO, spol. s r.o. během své existence úspěšně zakotvila na stavebním trhu a stala se bezesporu jedním z jeho významných hráčů.. Mezníkem v činnosti této firmy a impulsem k založení společnosti DIRS Brno s.r.o. byla snaha o 100% převzetí obchodního podílu společnosti jejím majoritním vlastníkem společností IPS a.s. v roce 2002. Novým subjektem, vzniklým na základě tohoto řešení, se stala společnost IPS Skanska a.s..

Předmětem podnikání společnosti DIRS Brno s.r.o. je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřických činností, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb

Stavební společnost DIRS Brno s.r.o. za krátkou dobu své existence prošla dynamickým vývojem. Společnost vybudovala vlastní administrativní budovu včetně stavebního dvora. Disponuje vlastními dopravními a mechanizačními prostředky, potřebnými ke vlastním stavebním výkonům a činnostem zaměstnanců společnosti. Meziroční nárůsty vlastních objemů realizace stavební výroby společnosti se pohybují mezi 25-30%. Kvalifikovaný tým dělníků a techniků, jejich odborná úroveň a odborný růst je základním předpokladem pro úspěšné řešení i těch nejnáročnějších požadavků ze strany obchodních partnerů. S tímto potencionálem je společnost připravena a řeší i komplexní projekty a dodávky stavebních a technologických celků.

Společnost svoji existenci a rozvoj založila na kvalitě poskytovaných prací a dodávek, dodržování technologických a kvalitativních postupů dle příslušných norem a předpisů a na dodržování sjednaných termínů realizace stavebních dodávek. Společnost je držitelem certifikací QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016, EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016, BOZP dle OHSAS 18001:2008.  Vlastní autorizaci v oboru: pozemní stavby, dopravní stavby a vodohospodářské stavby. Tyto základní předpoklady jsou klíčem ke spokojenosti investorů, kteří se právě z těchto důvodů na společnost DIRS Brno s.r.o.opakovaně obracejí s nabídkami o další spolupráci.

Z dílčích úspěchů společnosti je nutno vyzdvihnout 3. místo v soutěži stavba roku 2006 Jihomoravského kraje v kategorii rekonstrukce objektu. Vyhodnocenou byla stavba "Hustopeče - přístavba a rekonstrukce městské knihovny". Toto dílo bylo v celém svém rozsahu realizováno vlastními kapacitami společnosti DIRS Brno s.r.o..

Pozemní stavby

Foto reference Pozemní stavby a jejich návrhy a realizace získávají v rozsahu činnosti společnosti DIRS Brno s.r.o. stále více svoje nezpochybnitelné místo. Dokladem toho je nejen rozmanitost jednotlivých zakázek, které tým pracovníků společnosti DIRS Brno s.r.o. vždy dovedl do úspěšného řešení, ale také nárůst vlastního objemu jednotlivých zakázek. Společnost má mimo jiné zkušenosti s realizací staveb rodinných a obytných domů na klíč, půdních nástaveb a vestaveb, dřevostaveb. Dalším okruhem realizovaných staveb jsou stavby administrativní a technologické, realizované jako komplexní dodávky včetně příslušných technologických souborů. Zateplování rodinných a bytových domů vlastními kapacitami včetně případně souvisejících výměn okenních a dveřních otvorů se v posledních třech letech, vzhledem k obecně výraznému a neustálému nárůstu objemu těchto prací, stává jednou z významných náplní stavební výroby na úseku pozemních staveb. Své místo v kategorii pozemních staveb mají i práce realizované naší společností na historických objektech za aktivní spolupráce s orgány památkové péče.

Reference - pozemní stavby

Inženýrské stavby

Foto reference Inženýrské stavby, jejich realizace, ale i a návrhy a projektová řešení, jsou jedním z nosných částí výrobního programu společnosti DIRS Brno s.r.o. již od jejího vzniku. Odborný kádr dělnických profesí a technického vedení staveb zaručuje zcela profesionální výsledky jednotlivých zakázek. Jednotlivé realizované stavby městských a obecních kanalizací, vodovodů a plynovodů, stejně jako i provedené liniové stavby silnoproudé a slaboproudé (zejména vnější rozvody veřejného osvětlení a telekomunikační včetně specifických staveb kabelovodů) pro provozovatele těchto sítí dokladují vysokou zkušenost a technickou odbornost kádru pracovníků společnosti. Stavby inženýrských sítí, realizované pro individuální investory či komplexní budování inženýrské infrastruktury pro developery jsou rovněž dalším segmentem realizací inženýrských sítí naší společností.

Reference - inženýrské stavby

Komunikační stavby

Foto reference Komunikační stavby jsou, vedle inženýrských staveb, druhým ze základních nosných pilířů produkce stavební výroby společnosti DIRS Brno s.r.o.. Odborné zkušenosti vedení společnosti z realizace komunikačních staveb různorodých typů a charakterů spolu se zázemím a zkušeností technických a dělnických pracovníků umožnily realizaci komunikačních staveb ve vysoké kvalitě již bezprostředně po vzniku společnosti v roce 2002. Výsledky a kvalita realizovaných staveb a reference na tyto stavby v následujících letech jen dokladují správnost orientace společnosti na tuto část stavebního trhu. Konečný výraz dokončených staveb a způsob jejich provedení, bez rozdílu zda se jedná o plochy se živičným krytem, plochy betonové nebo plochy dlážděné z přírodních či betonových prvků, sami přesvědčují investory o správnosti realizace zakázek naší společností DIRS Brno s.r.o..

Reference - komunikační stavby