Přeskočit navigaci
 

... Vaše stavební společnost

DIRS ... Vaše stavební společnost
 

Reference | Dopravní stavby

Níže uvedené stavby jsou pouze výběrem z rozsahu komunikačních staveb, realizovaných společností DIRS Brno s.r.o.


Městský baseballový stadion v Brně

Byla provedena sanace podloží, podkladní a konstrukční vrstvy komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení včetně přípojky. Dále byla provedena dešťová kanalizace včetně ORL a vyústního objektu.

Foto reference Foto reference Foto reference
 

FN u sv. Anny v Brně – přístavba budovy J

Byly provedeny zemní práce, venkovní kanalizace, sanace podloží, komunikace a parkovací plochy.

Foto reference
 

Rekonstrukce a opravy komunikací města Rajhrad

Provedení rekonstrukcí a oprav komunikací města Rajhrad v ul. Ostrůvek, Zeleného, Komenského, Palackého, Městečko, Bezručova, Dudíkova, Husova a Vrázova.

Foto reference Foto reference Foto reference