Přeskočit navigaci
 

... Vaše stavební společnost

DIRS ... Vaše stavební společnost
 

Reference | Inženýrské stavby

Níže uvedené stavby jsou pouze výběrem z rozsahu inženýrských staveb, realizovaných společností DIRS Brno s.r.o. v uplynulém období


Městský baseballový stadion v Brně

Byla provedena dešťová kanalizace včetně ORL a vyústního objektu. Dále byla provedena sanace podloží, podkladní a konstrukční vrstvy komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení včetně přípojky.

Foto reference Foto reference Foto reference
 

Rekonstrukce a opravy vodovodů města Rajhrad

Kompletní rekonstrukce vodovodních řadů z PVC 80 v délce 601 m, PVC 100 v délce 1 313 m a PE 50 v délce 416 m.

Foto reference Foto reference
 

Rajhrad – kanalizace ul. Dudíkova a Štefánikova

Byla provedena nová kanalizace z kameniny DN 400 v délce 527m, z PVC DN 400, DN 300 v délce 204m, včetně revizních šachet, vpustí a odboček domovních přípojek.

Foto reference Foto reference